پمپ برتولینی Bertolini

پمپ برتولینی Bertolini

برای مشاهده فیلم کار دستگاه ها در اینستاگرام اینجا کلیک کنید.

( BERTOLINI Piston Pump ) پمپ های پیستونی برتولینی ایتالیا

تصویر و مدل پمپ

فشار

دبی

توان

وزن

دور در دقیقه

حداکثردمای آب

قطر مادگی شفت

نوع روغن

مقدار روغن

ورودی پمپ

خروجی پمپ


WJCU-110

100 bar

1.3 lit/min

0.3kw/0.4hp

6 kg

1450

60 0C

24 mm

SAE75W90

0.5 lit

3/8″

3/8″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی فلنج دار برای کار پیوسته و شرایط دشوار ، مناسب برای کارواش ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی و مناسب برای کوپلینگ با موتور بنزینی


WML1515

150 bar

15 lit/min

4kw/5.5hp

7 kg

1450

60 0C

24 mm

SAE75W90

0.6 lit

1/2″

3/8″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی مناسب برای کارواش ، سیستم های مه پاش ، تزریق فشار قوی مایعات رقیق ، تست لوله های گاز ، آب و مخازن ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی ، مناسب برای کوپلینگ با موتور بنزینی


WJCU-710

100 bar

7 lit/min

1.4kw/1.9hp

6 kg

1450

60 0C

24 mm

SAE75W90

0.5 lit

3/8″

3/8″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی فلنج دار برای کار پیوسته و شرایط دشوار ، مناسب برای کارواش ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی و مناسب برای کوپلینگ با موتور بنزینی


WJCU-410

100 bar

4 lit/min

0.9kw/1.2hp

6 kg

1450

60 0C

24 mm

SAE75W90

0.5 lit

3/8″

3/8″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی فلنج دار برای کار پیوسته و شرایط دشوار ، مناسب برای کارواش ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی و مناسب برای کوپلینگ با موتور بنزینی


WJCU-210

100 bar

2 lit/min

0.5kw/0.6hp

6 kg

1450

60 0C

24 mm

SAE75W90

0.5 lit

3/8″

3/8″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی فلنج دار برای کار پیوسته و شرایط دشوار ، مناسب برای کارواش ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی و مناسب برای کوپلینگ با موتور بنزینی


WBL1312

120 bar

13 lit/min

3kw/4hp

5.8 kg

1450

60 0C

24 mm

SAE75W90

0.5 lit

3/8″

3/8″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی مناسب برای کارواش ، سیستم های مه پاش ، تزریق فشار قوی مایعات رقیق ، تست لوله های گاز ، آب و مخازن ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی ، مناسب برای کوپلینگ با موتور بنزینی


WBL1111

110 bar

11 lit/min

2.2kw/3hp

5.8 kg

1450

60 0C

24 mm

SAE75W90

0.5 lit

3/8″

3/8″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی مناسب برای کارواش ، سیستم های مه پاش ، تزریق فشار قوی مایعات رقیق ، تست لوله های گاز ، آب و مخازن ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی ، مناسب برای کوپلینگ با موتور بنزینی


WBG2535

175 bar

13.2 lit/min

4.3kw/5.8hp

6 kg

3450

74 0C

3/4″

SAE75W90

0.5 lit

3/8″

3/8″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی فلنج دار برای کار پیوسته و شرایط دشوار ، مناسب برای کارواش ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی و مناسب برای کوپلینگ با موتور بنزینی


WBG2530

175 bar

11.4 lit/min

3.8kw/5.1hp

6 kg

3450

74 0C

3/4″

SAE75W90

0.5 lit

3/8″

3/8″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی فلنج دار برای کار پیوسته و شرایط دشوار ، مناسب برای کارواش ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی و مناسب برای کوپلینگ با موتور بنزینی


WBG2025

140 bar

9.5 lit/min

2.6kw/3.5hp

6 kg

3450

74 0C

3/4″

SAE75W90

0.5 lit

3/8″

3/8″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی فلنج دار برای کار پیوسته و شرایط دشوار ، مناسب برای کارواش ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی و مناسب برای کوپلینگ با موتور بنزینی

تصویر و مدل پمپ

فشار

دبی

توان

وزن

دور در دقیقه

حداکثردمای آب

قطر مادگی شفت

نوع روغن

مقدار روغن

ورودی پمپ

خروجی پمپ


WBG1630

110 bar

11.4 lit/min

2.5kw/3.4hp

6 kg

3450

74 0C

3/4″

SAE75W90

0.5 lit

3/8″

3/8″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی فلنج دار برای کار پیوسته و شرایط دشوار ، مناسب برای کارواش ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی و مناسب برای کوپلینگ با موتور بنزینی


WBC1111

110 bar

11 lit/min

2.2kw/3hp

6 kg

1450

60 0C

24 mm

SAE75W90

0.5 lit

3/8″

3/8″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی فلنج دار برای کار پیوسته و شرایط دشوار ، مناسب برای کارواش ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی و مناسب برای کوپلینگ با موتور بنزینی


TTK2130

300 bar

21 lit/min

12.3kw/16.4hp

15.7 kg

1450

74 0C

24 mm

SAE75W90

1.3 lit

3/4″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی مناسب برای سیستم های شستشوی چند منظوره و فشار بالا ، شستشوی چند نازله ، مخزن شور ، قابل کاربرد در کارواش و ماشین های شستشوی شهرداری


TML2020

200 bar

20 lit/min

7.6kw/10.1hp

9.5 kg

1450

60 0C

24 mm

SAE75W90

0.7 lit

1/2″

3/8″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی مناسب برای کارواش ، سیستم های مه پاش ، تزریق فشار قوی مایعات رقیق ، تست لوله های گاز ، آب و مخازن ، مخزن شور ، قابل کاربرد در ماشین های شستشوی شهرداری


TML2015

150 bar

20 lit/min

5.8kw/7.8hp

9.5 kg

1450

60 0C

24 mm

SAE75W90

0.7 lit

1/2″

3/8″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی مناسب برای کارواش ، سیستم های مه پاش ، تزریق فشار قوی مایعات رقیق ، تست لوله های گاز ، آب و مخازن ، مخزن شور ، قابل کاربرد در ماشین های شستشوی شهرداری


TML1520

200 bar

15 lit/min

5.8kw/7.8hp

9.5 kg

1450

60 0C

24 mm

SAE75W90

0.7 lit

1/2″

3/8″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی مناسب برای کارواش ، سیستم های مه پاش ، تزریق فشار قوی مایعات رقیق ، تست لوله های گاز ، آب و مخازن ، مخزن شور ، قابل کاربرد در ماشین های شستشوی شهرداری


TMG3545

240 bar

17 lit/min

6kw/8.1hp

10.8 kg

3450

60 0C

1″

SAE75W90

0.7 lit

1/2″

3/8″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی فلنج دار برای کار پیوسته و شرایط دشوار ، مناسب برای کارواش ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی و مناسب برای کوپلینگ با موتور بنزینی


TAM2015

150 bar

20 lit/min

5.7kw/7.7hp

10.6 kg

1450

85 0C

24 mm

SAE75W90

0.7 lit

1/2″

3/8″

پمپ پیستونی برتولینی ایتالیا با سرسیلندر استیل 316 مناسب برای مایعات اسیدی ، قلیایی و آب دریا ، پمپ آب شور


RBL5019

190 bar

50 lit/min

18.5kw/25hp

19.5 kg

1450

74 0C

30 mm

SAE75W90

1.5 lit

1″

1/2″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی  برای کار در شرایط دشوار صنعتی و سیستم های شستشوی چند نازله


RAL1840

400 bar

18 lit/min

14.5kw/19.5hp

18.5 kg

1450

74 0C

30 mm

SAE75W90

1.5 lit

1″

3/8″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی  برای کار در شرایط دشوار صنعتی و سیستم های شستشوی چند نازله

تصویر و مدل پمپ

فشار

دبی

توان

وزن

دور در دقیقه

حداکثردمای آب

قطر مادگی شفت

نوع روغن

مقدار روغن

ورودی پمپ

خروجی پمپ

RA2450

500 bar

24 lit/min

23.4kw/31.4hp

52 kg

1450

74 0C

30 mm

SAE75W90

1.5 lit

1″

3/8″

پمپ پیستونی برتولینی ایتالیا با سرسیلندر استیل 316 مناسب برای مایعات اسیدی ، قلیایی و آب دریا ، پمپ آب شور


KTV3015

300 bar

9kw/12.1hp

15.5 kg

1450

74 0C

30 mm

SAE75W90

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی مناسب برای سیستم های شستشوی چند منظوره و فشار بالا ، شستشوی چند نازله ، مخزن شور ، قابل کاربرد در کارواش و ماشین های شستشوی شهرداری


KKV2028

210 bar

28 lit/min

10.5kw/14hp

18 kg

1450

74 0C

30 mm

SAE75W90

1.4 lit

1″

1/2″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی مناسب برای سیستم های شستشوی چند منظوره و فشار بالا ، شستشوی چند نازله ، مخزن شور ، قابل کاربرد در سمپاش پشت تراکتوری ، کارواش و ماشین های شستشوی شهرداری


KKV1636

160 bar

36 lit/min

10.8kw/14.5hp

18 kg

1450

74 0C

30 mm

SAE75W90

1.4 lit

1″

1/2″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی مناسب برای سیستم های شستشوی چند منظوره و فشار بالا ، شستشوی چند نازله ، مخزن شور ، قابل کاربرد در سمپاش پشت تراکتوری ، کارواش و ماشین های شستشوی شهرداری


CX1021

210 bar

98 lit/min

40.2kw/53.9hp

83 kg

1000

60 0C

40 mm

SAE75W90

4 lit

1،1/2″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی برای کار پیوسته و شرایط دشوار ، پمپ شستشو ، پمپ برتولینی با آبدهی بالا


CK1525

105 bar

98 lit/min

20.1kw/27hp

52 kg

1450

60 0C

35 mm

SAE75W90

2.8 lit

1،1/4″

3/4″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی برای کار پیوسته و شرایط دشوار ، پمپ شستشو ، مخزن شور ، پمپ برتولینی با آبدهی بالا ، قابلیت کاربرد در ماشین های آتش نشانی و ماشین های شستشوی شهرداری


CK120

70 bar

111 lit/min

15.2kw/20.4hp

32 kg

550

60 0C

35 mm

SAE 30

2.8 lit

1،1/2″

3/4″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی برای کار پیوسته و شرایط دشوار مناسب کار برای سمپاش های پشت تراکتوری ، پمپ شستشو ، مخزن شور ، قابل کاربرد در ماشین های شستشوی شهرداری


CK110

70 bar

101 lit/min

13.8kw/18.6hp

32 kg

550

60 0C

35 mm

SAE 30

2.8 lit

1،1/2″

3/4″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی برای کار پیوسته و شرایط دشوار مناسب کار برای سمپاش های پشت تراکتوری ، پمپ شستشو ، مخزن شور ، قابل کاربرد در ماشین های شستشوی شهرداری


CA2220

150 bar

80 lit/min

23.3kw/31.3hp

52 kg

1450

60 0C

35 mm

SAE75W90

2.8 lit

1،1/4

3/4″

پمپ پیستونی برتولینی ایتالیا با سرسیلندر استیل 316 مناسب برای مایعات خورنده و آب دریا ، پمپ آب شور ، پمپ آبرسانی و انتقال آب ، پمپ برتولینی با دبی بالا


CA1525

105 bar

100 lit/min

29.4kw/39.4hp

52 kg

1450

60 0C

35 mm

SAE75W90

2.8 lit

1،1/4

3/4″

پمپ پیستونی برتولینی ایتالیا با سرسیلندر استیل 316 مناسب برای مایعات خورنده و آب دریا ، پمپ آب شور ، پمپ آبرسانی و انتقال آب ، پمپ برتولینی با دبی بالا

تصویر و مدل پمپ

فشار

دبی

توان

وزن

دور در دقیقه

حداکثردمای آب

قطر مادگی شفت

نوع روغن

مقدار روغن

ورودی پمپ

خروجی پمپ


C2233

150 bar

122 lit/min

35.8kw/48hp

75 kg

1450

60 0C

35 mm

SAE75W90

2.8 lit

1،1/4

3/4″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی برای کار پیوسته و شرایط دشوار مناسب کار برای سیستم های انتقال آب و آبرسانی در پروژه های صنعتی ، پمپ شستشو ، پمپ دبی بالا


C1258

80 bar

251 lit/min

39.4kw/26hp

75 kg

60 0C

35 mm

SAE75W90

2.8 lit

1،1/4

3/4″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی برای کار پیوسته و شرایط دشوار مناسب کار برای سیستم های انتقال آب و آبرسانی در پروژه های صنعتی ، پمپ شستشو ، پمپ دبی بالا


CK220

60 bar

201 lit/min

23.7kw/31.6hp

45 kg

550

60 0C

35 mm

SAE 30

2.8 lit

1،1/4″

3/4″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی برای کار پیوسته و شرایط دشوار مناسب کار برای سیستم های انتقال آب و آبرسانی در پروژه های صنعتی ، پمپ شستشو ، پمپ دبی بالا


CK146

60 bar

141 lit/min

16.6kw/22.2hp

45 kg

550

60 0C

35 mm

SAE 30

2.8 lit

1،1/2″

3/4″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی برای کار پیوسته و شرایط دشوار مناسب کار برای سیستم های انتقال آب و آبرسانی در پروژه های صنعتی ، پمپ شستشو ، پمپ دبی بالا


C75

50 bar

67 lit/min

6.4kw/8.6hp

19 kg

550

60 0C

35 mm

SAE 30

1.9 lit

1″

3/4″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی برای کار پیوسته و شرایط دشوار مناسب کار برای سیستم های شستشوی صنعتی ، پمپ قابل کاربرد در ماشین های شستشوی شهرداری


C35

50 bar

30 lit/min

3kw/4hp

8.5 kg

1450

60 0C

24 mm

SAE 30

0.95 lit

1/2″

3/4″

پمپ برتولینی ایتالیا پیستون سرامیکی برای کار پیوسته و شرایط دشوار مناسب کار برای سیستم های مه پاش ، پمپ سمپاش فرغونی و زنبه ، پمپ مه پاش

( BERTOLINI Diaphragm Pump ) پمپ های دیافراگمی برتولینی ایتالیا

تصویر و مدل پمپ

فشار

دبی

توان

وزن

دور در دقیقه

حداکثردمای آب

قطر میل لنگ

نوع روغن

مقدار روغن

ورودی پمپ

خروجی پمپ


PPS100

40 bar

100 lit/min

7.5kw/10hp

24 kg

550

60 0C

35 mm

SAE75W90

1 lit

1،3/8″

3/4″

پمپ برتولینی ایتالیا دیافراگمی با سرسیلندر دارای پوشش داخلی پلی پروپیلن و قابلیت کار با مایعات خورنده ، پمپ سمپاشی ، پمپ سمپاش برتولینی پشت تراکتوری


PA/S1108

50 bar

110 lit/min

10.4kw/13.9hp

25 kg

550

60 0C

35 mm

SAE 30

1 lit

1،9/16″

3/4″

پمپ برتولینی ایتالیا دیافراگمی مناسب برای پاشش کود ، سم و علف کش ، پمپ سمپاشی ، پمپ سمپاش برتولینی پشت تراکتوری


PA/S908

50 bar

90 lit/min

8.4kw/11.2hp

25 kg

550

60 0C

35 mm

SAE 30

1 lit

1،3/8″

3/4″

پمپ برتولینی ایتالیا دیافراگمی مناسب برای پاشش کود ، سم و علف کش ، پمپ سمپاشی ، پمپ سمپاش برتولینی پشت تراکتوری


PA530

40 bar

54 lit/min

4kw/5.4hp

14 kg

550

60 0C

SAE 30

0.7 lit

1″

1/2″

پمپ برتولینی ایتالیا دیافراگمی مناسب برای پاشش کود ، سم و علف کش ، پمپ سمپاشی ، پمپ سمپاش برتولینی پشت تراکتوری


PA330

40 bar

26 lit/min

2.1kw/2.8hp

7.3 kg

550

60 0C

24 mm

SAE 30

0.6 lit

1″

1/2″

پمپ برتولینی ایتالیا دیافراگمی مناسب برای پاشش کود ، سم و علف کش ، پمپ سمپاشی ، پمپ سمپاش برتولینی پشت تراکتوری

( BERTOLINI Electropump ) الکتروپمپ های کوپله فابریک برتولینی ایتالیا

تصویر و مدل پمپ

فشار

دبی

توان

وزن

دور در دقیقه

حداکثردمای آب

قطر میل لنگ

نوع روغن

توان الکتروموتور

وزن الکتروموتور


TML1520

200 bar

15 lit/min

5.8 kw/7.8hp

13

1450

60 0C

24 mm

SAE75W90

5.5kw/7.5hp

31.5 kg

الکتروپمپ برتولینی ایتالیا ” سه فاز ” پیستون سرامیکی کوپله فابریک مناسب برای شستشوی فشار قوی آب ، کارواش ، سیستم های مه پاش ، تزریق فشار قوی مایعات رقیق ، تست لوله های گاز ، آب و مخازن ، پمپ قابل کاربرد در ماشین های شستشوی شهرداری


KTV3015

300 bar

9 kw/12.1hp

15.5 kg

1450

74 0C

30 mm

SAE75W90

9.2kw/12.5hp

55 kg

الکتروپمپ برتولینی ایتالیا ” سه فاز ” پیستون سرامیکی کوپله فابریک مناسب برای سیستم های شستشوی چند منظوره و فشار بالا ، شستشوی چند نازله ، مخزن شور ، قابل کاربرد در کارواش و ماشین های شستشوی شهرداری


KKV2028

210 bar

28 lit/min

10.5 kw/14hp

18 kg

1450

74 0C

30 mm

SAE75W90

11kw/15hp

62 kg

الکتروپمپ برتولینی ایتالیا ” سه فاز ” پیستون سرامیکی کوپله فابریک مناسب برای سیستم های شستشوی چند منظوره و فشار بالا ، شستشوی چند نازله ، مخزن شور ، قابل کاربرد در کارواش و ماشین های شستشوی شهرداری


KKV1636

160 bar

36 lit/min

10.8kw/14.5hp

18 kg

1450

74 0C

30 mm

SAE75W90

11kw/15hp

62 kg

الکتروپمپ برتولینی ایتالیا ” سه فاز ” پیستون سرامیکی کوپله فابریک مناسب برای سیستم های شستشوی چند منظوره و فشار بالا ، شستشوی چند نازله ، مخزن شور ، قابل کاربرد در کارواش و ماشین های شستشوی شهرداری


TML1520

200 bar

15 lit/min

5.8kw/7.8hp

9.5 kg

1450

60 0C

24 mm

SAE75W90

5.5kw/7.5hp

31.5 kg

الکتروپمپ برتولینی ایتالیا ” سه فاز ” پیستون سرامیکی کوپله فابریک مناسب برای کارواش ، سیستم های مه پاش ، تزریق فشار قوی مایعات رقیق ، تست لوله های گاز ، آب و مخازن ، مخزن شور ، قابل کاربرد در ماشین های شستشوی شهرداری


WML1515

150 bar

15 lit/min

4kw/5.5hp

7 kg

1450

60 0C

24 mm

SAE75W90

4kw/5.5hp

28 kg

الکتروپمپ برتولینی ایتالیا ” سه فاز ” پیستون سرامیکی کوپله فابریک مناسب برای کارواش ، سیستم های مه پاش ، تزریق فشار قوی مایعات رقیق ، تست لوله های گاز ، آب و مخازن ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی


WBL1111

110 bar

11 lit/min

2.2kw/3hp

5.8 kg

1450

60 0C

24 mm

SAE75W90

2.2kw/3hp

18 kg

الکتروپمپ برتولینی ایتالیا ” سه فاز ” پیستون سرامیکی کوپله فابریک مناسب برای کارواش ، سیستم های مه پاش ، تزریق فشار قوی مایعات رقیق ، تست لوله های گاز ، آب و مخازن ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی


WBL1111

110 bar

11 lit/min

2.2kw/3hp

5.8 kg

1450

60 0C

24 mm

SAE75W90

2.2kw/3hp

20 kg

الکتروپمپ برتولینی ایتالیا ” تک فاز ” پیستون سرامیکی کوپله فابریک مناسب برای کارواش ، سیستم های مه پاش ، تزریق فشار قوی مایعات رقیق ، تست لوله های گاز ، آب و مخازن ، شستشوی معابر و خدمات شهری ، پمپ آبرسانی

محصولات جدید:

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
تماس با فروش