تیلر کولتیواتور شخمزن باغی

انواع تیلر و کولتیواتور

تیلر کولتیواتور شخم زن باغی

برای مشاهده فیلم کار دستگاه ها در اینستاگرام اینجا کلیک کنید.

فیلم کار تیلر شخم زن سه چرخ صندلی دار

فیلم کار شخم زن دیانا 10 اسب

فیلم کار تریلی بارکش تیلر کولتیواتور

فیلم کار شخم زن بنزینی ویما مدل 900

فیلم کار تیلر شخم زن ویما 500 و دیانا 7500

فیلم کار تیلر شخم زن دیانا 9000

روش خرید

 

 

 

تیلر شخمزن 9 اسب

tiler1مشخصات فنی

موتور 9 اسب بخاردیزلی،موتور تک سیلندر، آب خنک ، گیربکس 8 دنده (6دنده جلو+2دنده عقب) ، دارای روتیواتور و چرخ و صندلی و گاوآهن و قابلیت نصب پمپ آب ، پمپ سمپاش ، تریلربارکش، نهرکن و…

کدکالا: cf91 قیمت: خرید

تیلرشخمزن 13 اسب

tiler2مشخصات فنی

موتور 13 اسب بخاردیزلی،موتور تک سیلندر، آب خنک ، گیربکس 8 دنده (6دنده جلو+2دنده عقب) ، دارای روتیواتور و چرخ و صندلی و گاوآهن و قابلیت نصب پمپ آب ، پمپ سمپاش ، تریلربارکش، نهرکن و…

کدکالا: cf121 قیمت: خرید

تیلرشخمزن 16 اسب

tiler3مشخصات فنی

موتور 16 اسب بخاردیزلی،موتور تک سیلندر، آب خنک ، گیربکس 8 دنده (6دنده جلو+2دنده عقب) ، دارای روتیواتور و چرخ و صندلی و گاوآهن و قابلیت نصب پمپ آب ، پمپ سمپاش ، تریلربارکش، نهرکن و…

کدکالا: cf151 قیمت: خرید

تیلر کولتیواتور کاما 9اسب

tiler4مشخصات فنی

تیلر کولتیواتور شخمزن کاما استارتی دیزل، موتور 186، مجهز به فیلتر روغنی مخصوص خاک ، سیستم استارت الکتریکی مجهز به باتری گیربکس تمام دنده ای- سه حالته- با دودنده جلو یک دنده عقب- سیستم انتقال قدرت به صورت اتصال مستقیم موتور به گیربکس – کلاچ تک صفحه ای- فرمان قابل تنظیم – چرخهای بزرگ سایز500*12- عرض کار 80-140سانتی متر- عمق کار 15-40 سانت- قابلیت نصب تریلر ، گاوآهن ، نهرکن ، پمپ آب و… خرید

کدکالا: KDT910 قیمت:

تیلر کولتیواتور ویما 9اسب

tiler5مشخصات فنی

تیلر کولتیواتور شخمزن ویما استارتی دیزل، موتور 186، مجهز به فیلتر روغنی مخصوص خاک ، سیستم استارت الکتریکی مجهز به باتری گیربکس تمام دنده ای- سه حالته- با دودنده جلو یک دنده عقب- سیستم انتقال قدرت به صورت اتصال مستقیم موتور به گیربکس – کلاچ تک صفحه ای- فرمان قابل تنظیم – چرخهای بزرگ سایز500*12- عرض کار 80-140سانتی متر- عمق کار 15-40 سانت- قابلیت نصب تریلر ، گاوآهن ، نهرکن ، پمپ آب و… خرید

کدکالا: WM1100A قیمت:

تیلر کولتیواتور دیانا 9اسب

tiler6مشخصات فنی

تیلر کولتیواتور شخمزن دیانا استارتی دیزل، موتور 186، مجهز به فیلتر روغنی مخصوص خاک ، سیستم استارت الکتریکی مجهز به باتری گیربکس تمام دنده ای- سه حالته- با دودنده جلو یک دنده عقب- سیستم انتقال قدرت به صورت اتصال مستقیم موتور به گیربکس – کلاچ تک صفحه ای- فرمان قابل تنظیم – چرخهای بزرگ سایز500*12- عرض کار 80-140سانتی متر- عمق کار 15-40 سانت- قابلیت نصب تریلر ، گاوآهن ، نهرکن ، پمپ آب و… خرید

کدکالا: DN15000ES قیمت:

تیلر کولتیواتور کاما 7 اسب

tiler7مشخصات فنی

تیلر کولتیواتورشخمزن کاما دیزل، موتور 178، مجهز به فیلتر روغنی مخصوص خاک ، سیستم استارت الکتریکی مجهز به باتری گیربکس تمام دنده ای- سه حالته- با دودنده جلو یک دنده عقب- سیستم انتقال قدرت به صورت اتصال مستقیم موتور به گیربکس – کلاچ تک صفحه ای- فرمان قابل تنظیم – چرخهای بزرگ سایز400*10- عرض کار 80-120سانتی متر- عمق کار 15-40 سانت- قابلیت نصب تریلر ، گاوآهن ، نهرکن ، پمپ آب و… خرید

کد هندلی: K7H قیمت:

کد استارتی: قیمت:

تیلر کولتیواتور ویما 7 اسب

tiler8مشخصات فنی

تیلر کولتیواتورشخمزن ویما دیزل، موتور 178، مجهز به فیلتر روغنی مخصوص خاک ، سیستم استارت الکتریکی مجهز به باتری گیربکس تمام دنده ای- سه حالته- با دودنده جلو یک دنده عقب- سیستم انتقال قدرت به صورت اتصال مستقیم موتور به گیربکس – کلاچ تک صفحه ای- فرمان قابل تنظیم – چرخهای بزرگ سایز400*10- عرض کار 80-120سانتی متر- عمق کار 15-40 سانت- قابلیت نصب تریلر ، گاوآهن ، نهرکن ، پمپ آب و… خرید

کد هندلی: قیمت:

کد استارتی: WM1100Bقیمت:

 

تیلر کولتیواتور دیانا 7 اسب

 

tiler9مشخصات فنی

تیلر کولتیواتورشخمزن دیانا دیزل، موتور 178، مجهز به فیلتر روغنی مخصوص خاک ، سیستم استارت الکتریکی مجهز به باتری گیربکس تمام دنده ای- سه حالته- با دودنده جلو یک دنده عقب- سیستم انتقال قدرت به صورت اتصال مستقیم موتور به گیربکس – کلاچ تک صفحه ای- فرمان قابل تنظیم – چرخهای بزرگ سایز500*12– عرض کار 80-120 سانتی متر- عمق کار 15-40 سانت-دارای پمپ آب و نهرکن قابلیت نصب تریلر ، گاوآهن ، دروگر و… خرید

کد هندلی: DN7H قیمت:

کد استارتی: DN7E قیمت:

تیلر کولتیواتور کاما بنزینی

tiler10مشخصات فنی

تیلر کولتیواتورشخمزن بنزینی، موتور 6.5 اسب ، دارای 2 دنده جلو و یک دنده عقب ، انتقال قدرت تسمه ای ،عرض کار یک متر ، عمق کار قابل تنظیم 15 تا 30 سانتی متر ، فرمان قابل تنظیم

کدکالا: قیمت:

تیلر کولتیواتور ویما بنزینی

tiler11مشخصات فنی

تیلر کولتیواتورشخمزن بنزینی، موتور 6.5 اسب ، دارای 2 دنده جلو و یک دنده عقب ، انتقال قدرت تسمه ای ،عرض کار یک متر ، عمق کار قابل تنظیم 15 تا 30 سانتی متر ، فرمان قابل تنظیم

کدکالا: 900 قیمت: خرید

 

تیلر کولتیواتور دیانا بنزینی

 

 

tiler12مشخصات فنی

تیلر کولتیواتورشخمزن بنزینی، موتور 6.5 اسب ، دارای 2 دنده جلو و یک دنده عقب ، انتقال قدرت تسمه ای ،عرض کار یک متر ، عمق کار قابل تنظیم 15 تا 30 سانتی متر ، فرمان قابل تنظیم

کدکالا: 9000 قیمت: خرید

تیلر کولتیواتور کاما بنزینی

tiler13مشخصات فنی

تیلر کولتیواتورشخمزن بنزینی، موتور 6.5 اسب ، دارای 2 دنده جلو و یک دنده عقب ، انتقال قدرت تسمه ای ،عرض کار 90 سانتی متر ، عمق کار قابل تنظیم 15 تا 30 سانتی متر ، فرمان قابل تنظیم

کدکالا: قیمت:

تیلر کولتیواتور دیزلی تسمه ای

tiler14مشخصات فنی

تیلر کولتیواتورشخمزن دیزلی ، موتور 6.5 اسب ، دارای 2 دنده جلو و یک دنده عقب ، انتقال قدرت تسمه ای ،عرض کار یک متر ، عمق کار قابل تنظیم 15 تا 30 سانتی متر ، فرمان قابل تنظیم

کدکالا: 900C قیمت: خرید

 

تیلر کولتیواتور دیانا بنزینی

 

tiler15مشخصات فنی

تیلر کولتیواتورشخمزن بنزینی، موتور 6.5 اسب ، دارای 2 دنده جلو و یک دنده عقب ، انتقال قدرت تسمه ای ،عرض کار 90 سانتی متر ، عمق کار قابل تنظیم 15 تا 30 سانتی متر ، فرمان قابل تنظیم

کدکالا: DN7500 قیمت: خرید

 

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
تماس با فروش