تیلر کولتیواتور دیانا Diana

تیلر کولتیواتور دیانا Diana ،انواع تیلر و کولتیواتور ، قیمت کولتیواتور دیانا ، کولتیواتور 10 اسب دیانا ، کولتیواتور 7 اسب دیانا ، کولتیواتور دیانا دیزلی ، قیمت کولتیواتور دیانا ، وارد کننده کولتیواتور ، کولتیواتور دیانا بنزینی ، شخم زن دیانا ، اسپارزن دیانا ، یدک کش کولتیواتور، کولتیواتور دیانا 10000 ، کولتیواتور دیانا 11000 ، کولتیواتور دیانا 15000 ، 

برای مشاهده فیلم کار دستگاه ها در اینستاگرام اینجا کلیک کنید.

کولتیواتور دیاناdiana-tiller-mower diana diana-mower

تیلر کولتیواتور دیانا،دروگر یونجه چین 4 دنده بنزینی و دیزلی با قابلیت نصب شخم زن با فرمان قابل تنظیم

فیلم کار تیلر شخم زن سه چرخ صندلی دار

فیلم کار شخم زن دیانا 10 اسب

فیلم کار تریلی بارکش تیلر کولتیواتور

فیلم کار شخم زن بنزینی ویما مدل 900

فیلم کار تیلر شخم زن ویما 500 و دیانا 7500

فیلم کار تیلر شخم زن دیانا 9000

روش خرید

انواع تیلر و کولتیواتور

تیلر کشاورزی

 

فیلم کار تیلر شخم زن سه چرخ صندلی دار

روش خرید

تیلر شخمزن 9 اسب

tiler1مشخصات فنی

موتور 9 اسب بخاردیزلی،موتور تک سیلندر، آب خنک ، گیربکس 8 دنده (6دنده جلو+2دنده عقب) ، دارای روتیواتور و چرخ و صندلی و گاوآهن و قابلیت نصب پمپ آب ، پمپ سمپاش ، تریلربارکش، نهرکن و…

کدکالا: cf91 قیمت: خرید

تیلرشخمزن 13 اسب

tiler2مشخصات فنی

موتور 13 اسب بخاردیزلی،موتور تک سیلندر، آب خنک ، گیربکس 8 دنده (6دنده جلو+2دنده عقب) ، دارای روتیواتور و چرخ و صندلی و گاوآهن و قابلیت نصب پمپ آب ، پمپ سمپاش ، تریلربارکش، نهرکن و…

کدکالا: cf121 قیمت: خرید

تیلرشخمزن 16 اسب

tiler3مشخصات فنی

موتور 16 اسب بخاردیزلی،موتور تک سیلندر، آب خنک ، گیربکس 8 دنده (6دنده جلو+2دنده عقب) ، دارای روتیواتور و چرخ و صندلی و گاوآهن و قابلیت نصب پمپ آب ، پمپ سمپاش ، تریلربارکش، نهرکن و…

کدکالا: cf151 قیمت: خرید

تیلر کولتیواتور کاما 9اسب

tiler4مشخصات فنی

تیلر کولتیواتور شخمزن کاما استارتی دیزل، موتور 186، مجهز به فیلتر روغنی مخصوص خاک ، سیستم استارت الکتریکی مجهز به باتری گیربکس تمام دنده ای- سه حالته- با دودنده جلو یک دنده عقب- سیستم انتقال قدرت به صورت اتصال مستقیم موتور به گیربکس – کلاچ تک صفحه ای- فرمان قابل تنظیم – چرخهای بزرگ سایز500*12- عرض کار 80-140سانتی متر- عمق کار 15-40 سانت- قابلیت نصب تریلر ، گاوآهن ، نهرکن ، پمپ آب و… خرید

کدکالا: KDT910 قیمت:

تیلر کولتیواتور ویما 9اسب

tiler5مشخصات فنی

تیلر کولتیواتور شخمزن ویما استارتی دیزل، موتور 186، مجهز به فیلتر روغنی مخصوص خاک ، سیستم استارت الکتریکی مجهز به باتری گیربکس تمام دنده ای- سه حالته- با دودنده جلو یک دنده عقب- سیستم انتقال قدرت به صورت اتصال مستقیم موتور به گیربکس – کلاچ تک صفحه ای- فرمان قابل تنظیم – چرخهای بزرگ سایز500*12- عرض کار 80-140سانتی متر- عمق کار 15-40 سانت- قابلیت نصب تریلر ، گاوآهن ، نهرکن ، پمپ آب و… خرید

کدکالا: WM1100A قیمت:

تیلر کولتیواتور دیانا 9اسب

tiler6مشخصات فنی

تیلر کولتیواتور شخمزن دیانا استارتی دیزل، موتور 186، مجهز به فیلتر روغنی مخصوص خاک ، سیستم استارت الکتریکی مجهز به باتری گیربکس تمام دنده ای- سه حالته- با دودنده جلو یک دنده عقب- سیستم انتقال قدرت به صورت اتصال مستقیم موتور به گیربکس – کلاچ تک صفحه ای- فرمان قابل تنظیم – چرخهای بزرگ سایز500*12- عرض کار 80-140سانتی متر- عمق کار 15-40 سانت- قابلیت نصب تریلر ، گاوآهن ، نهرکن ، پمپ آب و… خرید

کدکالا: DN15000ES قیمت:

تیلر کولتیواتور کاما 7 اسب

tiler7مشخصات فنی

تیلر کولتیواتورشخمزن کاما دیزل، موتور 178، مجهز به فیلتر روغنی مخصوص خاک ، سیستم استارت الکتریکی مجهز به باتری گیربکس تمام دنده ای- سه حالته- با دودنده جلو یک دنده عقب- سیستم انتقال قدرت به صورت اتصال مستقیم موتور به گیربکس – کلاچ تک صفحه ای- فرمان قابل تنظیم – چرخهای بزرگ سایز400*10- عرض کار 80-120سانتی متر- عمق کار 15-40 سانت- قابلیت نصب تریلر ، گاوآهن ، نهرکن ، پمپ آب و… خرید

کد هندلی: K7H قیمت:

کد استارتی: قیمت:

تیلر کولتیواتور ویما 7 اسب

tiler8مشخصات فنی

تیلر کولتیواتورشخمزن ویما دیزل، موتور 178، مجهز به فیلتر روغنی مخصوص خاک ، سیستم استارت الکتریکی مجهز به باتری گیربکس تمام دنده ای- سه حالته- با دودنده جلو یک دنده عقب- سیستم انتقال قدرت به صورت اتصال مستقیم موتور به گیربکس – کلاچ تک صفحه ای- فرمان قابل تنظیم – چرخهای بزرگ سایز400*10- عرض کار 80-120سانتی متر- عمق کار 15-40 سانت- قابلیت نصب تریلر ، گاوآهن ، نهرکن ، پمپ آب و… خرید

کد هندلی: قیمت:

کد استارتی: WM1100Bقیمت:

 

تیلر کولتیواتور دیانا 7 اسب

 

tiler9مشخصات فنی

تیلر کولتیواتورشخمزن دیانا دیزل، موتور 178، مجهز به فیلتر روغنی مخصوص خاک ، سیستم استارت الکتریکی مجهز به باتری گیربکس تمام دنده ای- سه حالته- با دودنده جلو یک دنده عقب- سیستم انتقال قدرت به صورت اتصال مستقیم موتور به گیربکس – کلاچ تک صفحه ای- فرمان قابل تنظیم – چرخهای بزرگ سایز500*12– عرض کار 80-120 سانتی متر- عمق کار 15-40 سانت-دارای پمپ آب و نهرکن قابلیت نصب تریلر ، گاوآهن ، دروگر و… خرید

کد هندلی: DN7H قیمت:

کد استارتی: DN7E قیمت:

تیلر کولتیواتور کاما بنزینی

tiler10مشخصات فنی

تیلر کولتیواتورشخمزن بنزینی، موتور 6.5 اسب ، دارای 2 دنده جلو و یک دنده عقب ، انتقال قدرت تسمه ای ،عرض کار یک متر ، عمق کار قابل تنظیم 15 تا 30 سانتی متر ، فرمان قابل تنظیم

کدکالا: قیمت:

تیلر کولتیواتور ویما بنزینی

tiler11مشخصات فنی

تیلر کولتیواتورشخمزن بنزینی، موتور 6.5 اسب ، دارای 2 دنده جلو و یک دنده عقب ، انتقال قدرت تسمه ای ،عرض کار یک متر ، عمق کار قابل تنظیم 15 تا 30 سانتی متر ، فرمان قابل تنظیم

کدکالا: 900 قیمت: خرید

 

تیلر کولتیواتور دیانا بنزینی

 

 

tiler12مشخصات فنی

تیلر کولتیواتورشخمزن بنزینی، موتور 6.5 اسب ، دارای 2 دنده جلو و یک دنده عقب ، انتقال قدرت تسمه ای ،عرض کار یک متر ، عمق کار قابل تنظیم 15 تا 30 سانتی متر ، فرمان قابل تنظیم

کدکالا: 9000 قیمت: خرید

تیلر کولتیواتور کاما بنزینی

tiler13مشخصات فنی

تیلر کولتیواتورشخمزن بنزینی، موتور 6.5 اسب ، دارای 2 دنده جلو و یک دنده عقب ، انتقال قدرت تسمه ای ،عرض کار 90 سانتی متر ، عمق کار قابل تنظیم 15 تا 30 سانتی متر ، فرمان قابل تنظیم

کدکالا: قیمت:

تیلر کولتیواتور دیزلی تسمه ای

tiler14مشخصات فنی

تیلر کولتیواتورشخمزن دیزلی ، موتور 6.5 اسب ، دارای 2 دنده جلو و یک دنده عقب ، انتقال قدرت تسمه ای ،عرض کار یک متر ، عمق کار قابل تنظیم 15 تا 30 سانتی متر ، فرمان قابل تنظیم

کدکالا: 900C قیمت: خرید

 

تیلر کولتیواتور دیانا بنزینی

 

tiler15مشخصات فنی

تیلر کولتیواتورشخمزن بنزینی، موتور 6.5 اسب ، دارای 2 دنده جلو و یک دنده عقب ، انتقال قدرت تسمه ای ،عرض کار 90 سانتی متر ، عمق کار قابل تنظیم 15 تا 30 سانتی متر ، فرمان قابل تنظیم

کدکالا: DN7500 قیمت: خرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش خرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تیلر کوبوتا | تیلر شخم زنی کوبوتا | تیلر کیپور بنزینی | تیلر کوبوتا دیزلی | تیلر پاکن کوبوتا | بیل زن موتوری کوبوتا | پاکن موتوری کوبوتا | دستگاه پاکن درخت کوبوتا|واردکننده | نمایندگی | تیلر کوبوتا گازوییلی | تیلر کشاورزی کوبوتا | تیلر برنج کاری | تیلر 7 اسب کوبوتا | تیلر 9 اسب کوبوتا | تیلر 10 اسب کوبوتا | تیلر 12 اسب کوبوتا | تیلر13 اسب کوبوتا | تیلر کشاورزی کوبوتا | تیلر صندلی دار کوبوتا | تیلر کوبوتا استارتی | تیلر پاورمکس | تیلر شخم زنی پاورمکس | تیلر پاورمکس بنزینی | تیلر پاورمکس دیزلی | تیلر پاکن پاورمکس | بیل زن موتوری پاورمکس|واردکننده | نمایندگی | پاکن موتوری پاورمکس | دستگاه پاکن درخت پاورمکس | تیلر پاورمکس گازوییلی | تیلر کولتیواتور پاورمکس | تیلر 7 اسب پاورمکس | تیلر 9 اسب پاورمکس | تیلر 10 اسب پاورمکس | تیلر 12 اسب پاورمکس | تیلر| تیلر کشاورزی پاورمکس | تیلر شفت مستقیم پاورمکس | تیلر پاورمکس استارتی | تیلر پاورمکس گیربکسی|تیلر ویما | تیلر شخم زنی WEIMA | تیلر ویما بنزینی | تیلر ویما دیزلی | تیلر پاکن پاورمکس | بیل زن موتوری ویما |واردکننده | نمایندگی | پاکن موتوری ویما | دستگاه پاکن درخت ویما | تیلر ویما گازوییلی | تیلر کولتیواتور ویما | تیلر 7 اسب ویما | تیلر 9 اسب ویما | تیلر 10 اسب ویما | تیلر 12 اسب ویما | تیلر| تیلر کشاورزی ویما | تیلر شفت مستقیم ویما | تیلر ویما استارتی | تیلر ویما گیربکسی|تیلر دیانا | تیلر شخم زنی Diana | تیلر دیانا بنزینی | تیلر دیانا دیزلی | تیلر پاکن دیانا | بیل زن موتوری دیانا |واردکننده | نمایندگی | پاکن موتوری دیانا | دستگاه پاکن درخت دیانا | تیلر دیانا گازوییلی | تیلر کولتیواتور دیانا | تیلر 7 اسب دیانا | تیلر 9 اسب دیانا | تیلر 10 اسب دیانا | تیلر 12 اسب دیانا | تیلر| تیلر کشاورزی دیانا | تیلر شفت مستقیم دیانا | تیلر دیانا استارتی | تیلر دیانا گیربکسی| تیلر کاما | تیلر شخم زنی KAMA | تیلر کاما کاما | تیلر کاما دیزلی | تیلر پاکن کاما | بیل زن موتوری کاما |واردکننده | نمایندگی | پاکن موتوری کاما | دستگاه پاکن درخت کاما | تیلر کاما گازوییلی | تیلر کولتیواتور کاما | تیلر 7 اسب کاما | تیلر 9 اسب کاما | تیلر 10 اسب کاما | تیلر 12 اسب کاما | تیلر| تیلر کشاورزی کاما | تیلر شفت مستقیم کاما | تیلر کاما استارتی | تیلر کاما گیربکسی

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
تماس با فروش