قیچی باغبانی LOWE آلمان

قیچی باغبانی LOWE آلمان ، قیچی هرس آلمانی لووه ، قیچی لوپر LOWE آلمان ، قیمت قیچی باغبانی LOWE آلمان ، نمایندگی قیچی لووه آلمان

 قیچی باغبانی 6.109 LOWE

6109

طول : 21 سانتی متر

قطر برش: 22 میلی متر

وزن: 280 گرم

قیمت : لیست قیمت

 قیچی باغبانی 6.107 LOWE

6107

طول : 21 سانتی متر

قطر برش: 22 میلی متر

وزن: 245 گرم

قیمت : لیست قیمت

 قیچی باغبانی 6.104 LOWE

6104

طول : 20 سانتی متر

قطر برش: 25 میلی متر

وزن: 240 گرم

قیمت : لیست قیمت

 قیچی باغبانی 7.104 LOWE

7104

طول : 20 سانتی متر

قطر برش: 22 میلی متر

وزن: 235 گرم

قیمت : لیست قیمت

 قیچی باغبانی 8.104 LOWE

8104

طول : 20 سانتی متر

قطر برش: 24 میلی متر

وزن: 250 گرم

قیمت : لیست قیمت

 قیچی باغبانی 9.104 LOWE

9104

طول : 21 سانتی متر

قطر برش: 22 میلی متر

وزن: 245 گرم

قیمت : لیست قیمت

 قیچی باغبانی 9.107 LOWE

9107

طول : 21 سانتی متر

قطر برش: 22 میلی متر

وزن: 245 گرم

قیمت : لیست قیمت

 قیچی باغبانی 9.109 LOWE

9109

طول : 21 سانتی متر

قطر برش: 22 میلی متر

وزن: 285 گرم

قیمت : لیست قیمت

 قیچی باغبانی 11.104 LOWE11104

طول : 21 سانتی متر

قطر برش: 25 میلی متر

وزن: 210 گرم

قیمت : لیست قیمت

 قیچی باغبانی 11.109 LOWE

11109

طول : 21 سانتی متر

قطر برش: 25 میلی متر

وزن: 275  گرم

قیمت : لیست قیمت

 قیچی باغبانی 1.101 LOWE

1101طول : 21 سانتی متر

قطر برش: 25 میلی متر

وزن: 270 گرم

قیمت : لیست قیمت

 قیچی باغبانی 21.050 LOWE

طول : 50 سانتی متر

قطر برش: 40 میلی متر

وزن: 830 گرم

قیمت : لیست قیمت

 قیچی باغبانی 21.065 LOWE

طول : 65 سانتی متر

قطر برش: 40 میلی متر

وزن: 965 گرم

قیمت : لیست قیمت

 قیچی باغبانی 20.080 LOWE

20080

طول : 80 سانتی متر

قطر برش: 45 میلی متر

وزن: 1090 گرم

قیمت : لیست قیمت

 قیچی باغبانی 21.080 LOWE

21080

طول : 80 سانتی متر

قطر برش: 40 میلی متر

وزن: 1100 گرم

قیمت : لیست قیمت

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
تماس با فروش