تیلر کشاورزی

انواع تیلر و کولتیواتور

تیلر کشاورزی

 

فیلم کار تیلر شخم زن سه چرخ صندلی دار

برای مشاهده فیلم کار دستگاه ها در اینستاگرام اینجا کلیک کنید.

روش خرید

تیلر شخمزن 9 اسب

tiler1مشخصات فنی

موتور 9 اسب بخاردیزلی،موتور تک سیلندر، آب خنک ، گیربکس 8 دنده (6دنده جلو+2دنده عقب) ، دارای روتیواتور و چرخ و صندلی و گاوآهن و قابلیت نصب پمپ آب ، پمپ سمپاش ، تریلربارکش، نهرکن و…

کدکالا: cf91 قیمت: خرید

تیلرشخمزن 13 اسب

tiler2مشخصات فنی

موتور 13 اسب بخاردیزلی،موتور تک سیلندر، آب خنک ، گیربکس 8 دنده (6دنده جلو+2دنده عقب) ، دارای روتیواتور و چرخ و صندلی و گاوآهن و قابلیت نصب پمپ آب ، پمپ سمپاش ، تریلربارکش، نهرکن و…

کدکالا: cf121 قیمت: خرید

تیلرشخمزن 16 اسب

tiler3مشخصات فنی

موتور 16 اسب بخاردیزلی،موتور تک سیلندر، آب خنک ، گیربکس 8 دنده (6دنده جلو+2دنده عقب) ، دارای روتیواتور و چرخ و صندلی و گاوآهن و قابلیت نصب پمپ آب ، پمپ سمپاش ، تریلربارکش، نهرکن و…

کدکالا: cf151 قیمت: خرید

تیلر کولتیواتور کاما 9اسب

tiler4مشخصات فنی

تیلر کولتیواتور شخمزن کاما استارتی دیزل، موتور 186، مجهز به فیلتر روغنی مخصوص خاک ، سیستم استارت الکتریکی مجهز به باتری گیربکس تمام دنده ای- سه حالته- با دودنده جلو یک دنده عقب- سیستم انتقال قدرت به صورت اتصال مستقیم موتور به گیربکس – کلاچ تک صفحه ای- فرمان قابل تنظیم – چرخهای بزرگ سایز500*12- عرض کار 80-140سانتی متر- عمق کار 15-40 سانت- قابلیت نصب تریلر ، گاوآهن ، نهرکن ، پمپ آب و… خرید

کدکالا: KDT910 قیمت:

تیلر کولتیواتور ویما 9اسب

tiler5مشخصات فنی

تیلر کولتیواتور شخمزن ویما استارتی دیزل، موتور 186، مجهز به فیلتر روغنی مخصوص خاک ، سیستم استارت الکتریکی مجهز به باتری گیربکس تمام دنده ای- سه حالته- با دودنده جلو یک دنده عقب- سیستم انتقال قدرت به صورت اتصال مستقیم موتور به گیربکس – کلاچ تک صفحه ای- فرمان قابل تنظیم – چرخهای بزرگ سایز500*12- عرض کار 80-140سانتی متر- عمق کار 15-40 سانت- قابلیت نصب تریلر ، گاوآهن ، نهرکن ، پمپ آب و… خرید

کدکالا: WM1100A قیمت:

تیلر کولتیواتور دیانا 9اسب

tiler6مشخصات فنی

تیلر کولتیواتور شخمزن دیانا استارتی دیزل، موتور 186، مجهز به فیلتر روغنی مخصوص خاک ، سیستم استارت الکتریکی مجهز به باتری گیربکس تمام دنده ای- سه حالته- با دودنده جلو یک دنده عقب- سیستم انتقال قدرت به صورت اتصال مستقیم موتور به گیربکس – کلاچ تک صفحه ای- فرمان قابل تنظیم – چرخهای بزرگ سایز500*12- عرض کار 80-140سانتی متر- عمق کار 15-40 سانت- قابلیت نصب تریلر ، گاوآهن ، نهرکن ، پمپ آب و… خرید

کدکالا: DN15000ES قیمت:

تیلر کولتیواتور کاما 7 اسب

tiler7مشخصات فنی

تیلر کولتیواتورشخمزن کاما دیزل، موتور 178، مجهز به فیلتر روغنی مخصوص خاک ، سیستم استارت الکتریکی مجهز به باتری گیربکس تمام دنده ای- سه حالته- با دودنده جلو یک دنده عقب- سیستم انتقال قدرت به صورت اتصال مستقیم موتور به گیربکس – کلاچ تک صفحه ای- فرمان قابل تنظیم – چرخهای بزرگ سایز400*10- عرض کار 80-120سانتی متر- عمق کار 15-40 سانت- قابلیت نصب تریلر ، گاوآهن ، نهرکن ، پمپ آب و… خرید

کد هندلی: K7H قیمت:

کد استارتی: قیمت:

تیلر کولتیواتور ویما 7 اسب

tiler8مشخصات فنی

تیلر کولتیواتورشخمزن ویما دیزل، موتور 178، مجهز به فیلتر روغنی مخصوص خاک ، سیستم استارت الکتریکی مجهز به باتری گیربکس تمام دنده ای- سه حالته- با دودنده جلو یک دنده عقب- سیستم انتقال قدرت به صورت اتصال مستقیم موتور به گیربکس – کلاچ تک صفحه ای- فرمان قابل تنظیم – چرخهای بزرگ سایز400*10- عرض کار 80-120سانتی متر- عمق کار 15-40 سانت- قابلیت نصب تریلر ، گاوآهن ، نهرکن ، پمپ آب و… خرید

کد هندلی: قیمت:

کد استارتی: WM1100Bقیمت:

 

تیلر کولتیواتور دیانا 7 اسب

 

tiler9مشخصات فنی

تیلر کولتیواتورشخمزن دیانا دیزل، موتور 178، مجهز به فیلتر روغنی مخصوص خاک ، سیستم استارت الکتریکی مجهز به باتری گیربکس تمام دنده ای- سه حالته- با دودنده جلو یک دنده عقب- سیستم انتقال قدرت به صورت اتصال مستقیم موتور به گیربکس – کلاچ تک صفحه ای- فرمان قابل تنظیم – چرخهای بزرگ سایز500*12– عرض کار 80-120 سانتی متر- عمق کار 15-40 سانت-دارای پمپ آب و نهرکن قابلیت نصب تریلر ، گاوآهن ، دروگر و… خرید

کد هندلی: DN7H قیمت:

کد استارتی: DN7E قیمت:

تیلر کولتیواتور کاما بنزینی

tiler10مشخصات فنی

تیلر کولتیواتورشخمزن بنزینی، موتور 6.5 اسب ، دارای 2 دنده جلو و یک دنده عقب ، انتقال قدرت تسمه ای ،عرض کار یک متر ، عمق کار قابل تنظیم 15 تا 30 سانتی متر ، فرمان قابل تنظیم

کدکالا: قیمت:

تیلر کولتیواتور ویما بنزینی

tiler11مشخصات فنی

تیلر کولتیواتورشخمزن بنزینی، موتور 6.5 اسب ، دارای 2 دنده جلو و یک دنده عقب ، انتقال قدرت تسمه ای ،عرض کار یک متر ، عمق کار قابل تنظیم 15 تا 30 سانتی متر ، فرمان قابل تنظیم

کدکالا: 900 قیمت: خرید

 

تیلر کولتیواتور دیانا بنزینی

 

 

tiler12مشخصات فنی

تیلر کولتیواتورشخمزن بنزینی، موتور 6.5 اسب ، دارای 2 دنده جلو و یک دنده عقب ، انتقال قدرت تسمه ای ،عرض کار یک متر ، عمق کار قابل تنظیم 15 تا 30 سانتی متر ، فرمان قابل تنظیم

کدکالا: 9000 قیمت: خرید

تیلر کولتیواتور کاما بنزینی

tiler13مشخصات فنی

تیلر کولتیواتورشخمزن بنزینی، موتور 6.5 اسب ، دارای 2 دنده جلو و یک دنده عقب ، انتقال قدرت تسمه ای ،عرض کار 90 سانتی متر ، عمق کار قابل تنظیم 15 تا 30 سانتی متر ، فرمان قابل تنظیم

کدکالا: قیمت:

تیلر کولتیواتور دیزلی تسمه ای

tiler14مشخصات فنی

تیلر کولتیواتورشخمزن دیزلی ، موتور 6.5 اسب ، دارای 2 دنده جلو و یک دنده عقب ، انتقال قدرت تسمه ای ،عرض کار یک متر ، عمق کار قابل تنظیم 15 تا 30 سانتی متر ، فرمان قابل تنظیم

کدکالا: 900C قیمت: خرید

 

تیلر کولتیواتور دیانا بنزینی

 

tiler15مشخصات فنی

تیلر کولتیواتورشخمزن بنزینی، موتور 6.5 اسب ، دارای 2 دنده جلو و یک دنده عقب ، انتقال قدرت تسمه ای ،عرض کار 90 سانتی متر ، عمق کار قابل تنظیم 15 تا 30 سانتی متر ، فرمان قابل تنظیم

کدکالا: DN7500 قیمت: خرید

روش خرید

تیلر کوبوتا | تیلر شخم زنی کوبوتا | تیلر کیپور بنزینی | تیلر کوبوتا دیزلی | تیلر پاکن کوبوتا | بیل زن موتوری کوبوتا | پاکن موتوری کوبوتا | دستگاه پاکن درخت کوبوتا|واردکننده | نمایندگی | تیلر کوبوتا گازوییلی | تیلر کشاورزی کوبوتا | تیلر برنج کاری | تیلر 7 اسب کوبوتا | تیلر 9 اسب کوبوتا | تیلر 10 اسب کوبوتا | تیلر 12 اسب کوبوتا | تیلر13 اسب کوبوتا | تیلر کشاورزی کوبوتا | تیلر صندلی دار کوبوتا | تیلر کوبوتا استارتی | تیلر پاورمکس | تیلر شخم زنی پاورمکس | تیلر پاورمکس بنزینی | تیلر پاورمکس دیزلی | تیلر پاکن پاورمکس | بیل زن موتوری پاورمکس|واردکننده | نمایندگی | پاکن موتوری پاورمکس | دستگاه پاکن درخت پاورمکس | تیلر پاورمکس گازوییلی | تیلر کولتیواتور پاورمکس | تیلر 7 اسب پاورمکس | تیلر 9 اسب پاورمکس | تیلر 10 اسب پاورمکس | تیلر 12 اسب پاورمکس | تیلر| تیلر کشاورزی پاورمکس | تیلر شفت مستقیم پاورمکس | تیلر پاورمکس استارتی | تیلر پاورمکس گیربکسی|تیلر ویما | تیلر شخم زنی WEIMA | تیلر ویما بنزینی | تیلر ویما دیزلی | تیلر پاکن پاورمکس | بیل زن موتوری ویما |واردکننده | نمایندگی | پاکن موتوری ویما | دستگاه پاکن درخت ویما | تیلر ویما گازوییلی | تیلر کولتیواتور ویما | تیلر 7 اسب ویما | تیلر 9 اسب ویما | تیلر 10 اسب ویما | تیلر 12 اسب ویما | تیلر| تیلر کشاورزی ویما | تیلر شفت مستقیم ویما | تیلر ویما استارتی | تیلر ویما گیربکسی|تیلر دیانا | تیلر شخم زنی Diana | تیلر دیانا بنزینی | تیلر دیانا دیزلی | تیلر پاکن دیانا | بیل زن موتوری دیانا |واردکننده | نمایندگی | پاکن موتوری دیانا | دستگاه پاکن درخت دیانا | تیلر دیانا گازوییلی | تیلر کولتیواتور دیانا | تیلر 7 اسب دیانا | تیلر 9 اسب دیانا | تیلر 10 اسب دیانا | تیلر 12 اسب دیانا | تیلر| تیلر کشاورزی دیانا | تیلر شفت مستقیم دیانا | تیلر دیانا استارتی | تیلر دیانا گیربکسی| تیلر کاما | تیلر شخم زنی KAMA | تیلر کاما کاما | تیلر کاما دیزلی | تیلر پاکن کاما | بیل زن موتوری کاما |واردکننده | نمایندگی | پاکن موتوری کاما | دستگاه پاکن درخت کاما | تیلر کاما گازوییلی | تیلر کولتیواتور کاما | تیلر 7 اسب کاما | تیلر 9 اسب کاما | تیلر 10 اسب کاما | تیلر 12 اسب کاما | تیلر| تیلر کشاورزی کاما | تیلر شفت مستقیم کاما | تیلر کاما استارتی | تیلر کاما گیربکسی

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
تماس با فروش